Backup terugzetten via de client

In dit artikel wordt behandeld hoe een backup terug te zetten is via de client zelf.  Dit is in gang te zetten door de backup client van MijnBackupPartner.nl op te starten en vervolgens de volgende stappen uit te voeren.  Klik hierna op de Restore optie in het linkermenu om dit te starten. 

Backup terugzetten via de client

De Wizard opent nu om de bestanden terug te zetten. Eerst is de Storage Vault te selecteren in de drop down. 


Backup terugzetten via de client

Kies dan vervolgens voor de laatst beschikbare backup, of kies het gewenste tijdstip. Bijvoorbeeld van voor een gebroken wijziging. 

Backup terugzetten via de client

Selecteer alle items of alleen geselecteerde bestanden. Bijvoorbeeld voor het terugzetten van een PDF bestand.


Backup terugzetten via de client

De output directory is dus waar de herstelde bestanden weer worden neergezet. Dit kan je bij de originele folder laten. Of je kan dit bijvoorbeeld even naar het Bureaublad uitpakken om dit nader te bekijken alvorens het terug te zetten.


Backup terugzetten via de client

Daarna start de restore taak op en wordt dit afgerond.


Backup terugzetten via de client

Backup terugzetten via de client


De bestanden zijn nu teruggezet en er kan weer zorgeloos doorgewerkt worden!