Ondersteunt Mijn Backup Partner Production Checkpoints?

Ja, Mijn Backup Partner ondersteunt productie-checkpoints. Als de gast-VM een ondersteunde versie van Windows uitvoert, zal een productie-checkpoint integreren met gast-VSS-services om een VSS-snapshot te maken binnen het gast-besturingssysteem, wat de beste stilstand biedt voor VSS-bewuste services zoals Microsoft SQL Server die binnen het gast-besturingssysteem worden uitgevoerd.

Als er geen productie-checkpoints beschikbaar zijn voor de gespecificeerde VM, kan Comet gebruikmaken van standaard-checkpoints of andere methoden om veilig een point-in-time-checkpoint van de VM te maken.